☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 70/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaradzu

 

ZARZĄDZENIE Nr 70/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 11 lipca 2012 r.
 
Na podstawie art. 36a ust. 1, 13 i 14 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Domaradzu, w uzgodnieniu z Pomorskim Kuratorem Oświaty w Gdańsku, Wójt Gminy Damnica
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
Przedłuża się Pani Elżbiecie Kołtun okres powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Domaradzu na okres kolejnych 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Wójt

Grzegorz Jaworski


 
 
liczba odwiedzin: 7573107

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X