☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 83/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zasad pracy komisji

 

Zarządzenie Nr 83/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 27 lipca 2012 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zasad pracy komisji.
 
 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), Wójt Gminy Damnica
 
zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego wobec Pani Anny Zawadzkiej – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
 
1) Pani Halina Buchholz                   - Przewodniczący
2) Pan Andrzej Kordylas                   - Dyrektor Zespołu Szkół
3) Pani Luisa Sikorska                       - ekspert w zakresie wychowania muzycznego
4) Pani Beata Falkiewicz                   - ekspert w zakresie języka niemieckiego
5) Pani Renata Kulik                        - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 
Powołuje się komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego wobec Pani Katarzyny Kołkowskiej – nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w składzie:
 
1) Pani Halina Buchholz                   - Przewodniczący
2) Pan Robert Nowak                        - Dyrektor Zespołu Szkół
3) Pani Luisa Sikorska                        - ekspert w zakresie wychowania muzycznego
4) Pani Beata Falkiewicz                    - ekspert w zakresie języka niemieckiego
5) Pani Renata Kulik                        - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 
§ 2.
 
Przyjmuje się zasady pracy komisji egzaminacyjnej, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


 
 
liczba odwiedzin: 7576700

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X