☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 84/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

ZARZĄDZENIE NR 84/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 31 lipca 2012 roku
 
zmieniające zarządzenie nr 73/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.19 ust.2 i 3,art. 20, art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
§1
Zmienia się skład Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zagórzyczki” na następujący:
1.      Paweł Lewandowski – Przewodniczący Komisji,
2.      Maria Boryła – Członek Komisji,
3.      Ludmiła Wiczkowska - Członek Komisji.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


 
 
liczba odwiedzin: 7586252

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X