☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 75/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie powołania i zasad działania komisji do przeprowadzenia odbiorów końcowych zadań inwestycyjnych Gminy Damnica

 

Zarządzenie Nr 75/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 19 lipca 2012 r.
                         w sprawie powołania i zasad działania komisji do przeprowadzenia odbiorów końcowych zadań inwestycyjnych Gminy Damnica
                                                                                                                                                                                            
           Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1.  
Powołuje się Komisję do odbioru zadań inwestycyjnych Gminy Damnica w następującym składzie:
 
1.      Stanowisko ds. Inwestycji i budownictwa – Przewodniczący Komisji
2.      Stanowisko ds. Pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
3.      Stanowisko ds. Gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
 
§ 2.  
Do zadań w/w Komisji należą wszystkie sprawy związane z odbiorem zadań inwestycyjnych.
§ 3.  
Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


 
 
liczba odwiedzin: 7653143

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X