☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 92/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 92/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica


Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)


zarządza się,  co następuje :

§ 1

Ustala się  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Damnica, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, z mocą obowiązującą od dnia 04 września 2012 roku.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Z dniem wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica, stanowiącego Załącznik do niniejszego zarządzenia, traci moc obowiązującą zarządzenie Wójta Gminy Damnica Nr 21/2012 z dnia 28 lutego 2012 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Grzegorz Jaworski
 


ZAŁĄCZNIK - REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZAŁĄCZNIKI NR1 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

ZAŁĄCZNIKI NR2 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

ZAŁĄCZNIKI NR3 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO


 
 
liczba odwiedzin: 7573049

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X