☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 94/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 94/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 30 sierpnia 2012r.

 
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2012 rok zarządza się, co następuje:

 

 
§ 1

 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesienia między paragrafami w dziale zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2012 rok zamyka się kwotami:

 

DOCHODY OGÓŁEM:
20 306 296 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
23 865 522 zł
Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:
3 596 234 zł
Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:
3 596 234 zł


 
§ 3

 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.

 
§ 4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


 
 
liczba odwiedzin: 7573069

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X