☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 8 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

Zarządzenie nr 110/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 08 października 2012r.
 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2012 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 11 uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2012 rok zarządza się, co następuje:

 
 
§ 1
 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków przeniesienia między paragrafami w dziale oraz przeniesienia kwoty 50 400zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia dla pracowników oświaty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2
 

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2012 rok zamyka się kwotami:

 
DOCHODY OGÓŁEM:
20 340 271 zł
WYDATKI OGÓŁEM:
23 895 531 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:

3 596 234 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:

3 596 234 zł
 
§ 3
 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.

 
§ 4
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 Wójt
inż. Grzegorz Jaworski
 


 
 
liczba odwiedzin: 7586356

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X