☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 102/2012 z dnia 24 września 2012 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy realizacji inwestycji gminnej

 

ZARZĄDZENIE NR 102/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 24 września 2012 r.
                 w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy realizacji inwestycji gminnej
                                                                                                                                                                                            
    Na podstawie art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
zarządza się, co następuje:
§ 1.  
Powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy – w ramach jego statutowych obowiązków – realizację inwestycji gminnych:
 
  1. Modernizację drogi transportu rolnego – droga betonowa w miejscowości Kolonia Dąbrówka, długość 800 m i szerokości 3m z powierzonego przez Gminę Damnica materiału (tj. beton, piasek, tarcica oraz sprzęt ciężki- równiarka)
  2. Modernizacja będzie polegać na wykonaniu nawierzchni betonowej na długości ok. 800 mb i szerokości 3m. W zakres prac związanych z budową nawierzchni betonowej wchodzą prace związane z wykonaniem koryta pod projektowaną jezdnię, wykonanie podbudowy piaskowej o grubości 15 cm oraz wykonanie nawierzchni betonowej z betonu B-20 o grubości 15 cm
  3. Szacunkowa wartość na podstawie kosztorysu wynosi 44 tyś. zł
  4. Termin realizacji zadania określa się na dzień 15 listopada 2012 r.
  5. Rozliczenie inwestycji nastąpi po zakończeniu realizacji zadania, po przedstawieniu kosztorysu powykonawczego i wystawieniu noty obciążającej. Ostateczny koszt rozliczenia nie może przekroczyć kwoty 44 tyś. zł.
 
 
§ 2.  
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.
§ 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Wójt
inż. Grzegorz Jaworski

 
 
liczba odwiedzin: 7586082

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X