☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 103/2012 z dnia 24 września 2012 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego do oceny i realizacji przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w gminie Damnica

 

Zarządzenie nr 103/2012
WÓJTA GMINY DAMNICA
z dnia 24 września 2012 roku
 
w sprawie powołania zespołu zadaniowego do oceny i realizacji przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w gminie Damnica
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu prawidłowej oceny i realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, powołuje się zespół zadaniowy pracowników Urzędu Gminy w Damnicy w następującym składzie:
1.      ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych – kierownik zespołu
2.      ds. inwestycji i budownictwa
3.      ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa
4.      ds. komunikacji społecznej i promocji gminy
 
§ 2
1.    Członkowie zespołu zadaniowego maja obowiązek aktywnie uczestniczyć w działaniach mających na celu rzetelne i sumienne realizowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z powierzonymi zakresami czynności i obowiązków, na poszczególnych stanowiskach.
2.    Członkowie zespołu zadaniowego są zobligowani do ścisłej współpracy, jak również stosowania się do wytycznych wskazanych przez kierownika zespołu.
 
§ 3
Do obowiązków kierownika zespołu zadaniowego należy koordynacja i weryfikacja czynności podejmowanych przez poszczególnych członków zespołu zadaniowego, realizujących zadania w ramach funduszu sołeckiego.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi zespołu zadaniowego.
 
§ 5
Traci moc Zarządzenie nr 71/2010 Wójta Gminy Damnica z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie pozwolenia zespołu zadaniowego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w gminie Damnica.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
WÓJT GMINY DAMNICA
     Grzegorz Jaworski

 
 
liczba odwiedzin: 7586161

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X