☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 113/2012 z dnia 15 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia "Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej Gminy Damnica"

 

ZARZĄDZENIE NR 113/2012
Wójta Gminy Damnica
Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 15 października 2012 roku.
 
w sprawie wprowadzenia „Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej Gminy Damnica”.
 
Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2004r. Nr 212, poz. 2153 z późn.zmianami)
zarządza się, co następuje:
 
   § 1
 
Wprowadza się „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Damnica”, którego celem jest ustalenie i przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej, jednostek organizacyjnych gminy i właścicieli zabytków.
 
§ 2
 
Dokument określa zasady przygotowania sił i środków oraz procedur przeciwdziałania zagrożeniom zabytkom a także kierowania nimi w działaniach ratowniczych.
 
§ 3
 
Instytucje, zakłady pracy i osoby, którym w planie powierzono zadania, zobowiązuje się do opracowania własnych Planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej, które stanowić będą dokumenty wykonawcze niniejszego planu.
 
§ 4
 
Zarządzającym Planem jest Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i OC, który w imieniu Wójta prowadzi uzgodnienia, ustalenia i zapewnia jego ciągłą aktualizację.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


 
 
liczba odwiedzin: 7586070

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X