☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Czwartek 29.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 122/2012 z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za III kwartał 2012 roku.

 

Zarządzenie nr 122/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 29 października 2012r.

 

 
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za III kwartał 2012 roku.

 

 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz U z 2009r. Nr 157, poz. 1240)

 
zarządza się, co następuje:

 
§ 1
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Damnica za III kwartał 2012 roku, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

 
§ 2
Budżet Gminy za III kwartał 2012 roku zamyka się kwotami:

 
  1. Po stronie dochodów: plan 20 340 271 zł wykonanie 15 001 252,60 zł
  2. Po stronie wydatków: plan 23 895 531 zł wykonanie 14 847 182,60 zł

 
§ 3
Budżet Gminy za III kwartał 2012 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 154 070 zł.

 
§ 4
W III kwartale 2012 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

 
§ 5
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Damnica.

 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
Wójt
 
inż. Grzegorz Jaworski

 

 
 
liczba odwiedzin: 7590666

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X