☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 128/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej na 2013 rok

 

Zarządzenie nr 128/2012
Wójta Gminy Damnica
z dnia 14 listopada 2012r.


 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok


 
Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i uchwały LIII/365/10 Rady Gminy Damnica z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Damnica, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
zarządza się, co następuje:


 
§ 1


 
Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2013 rok wraz z uzasadnieniem z podziałem dochodów według źródeł (oraz na dochody bieżące i majątkowe) i wydatków budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.


 
§ 2
Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.


 
§ 3


 
Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2013 roku.
§ 4


 
1. Projekt budżetu Gminy Damnica na 2013 rok zamyka się następującymi kwotami:


 
Dochody 20 023 639 zł
w tym:
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3 116 981 zł


 


 
Wydatki 21 689 877 zł
w tym:
na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3 116 981 zł


 
Deficyt 1 666 238 zł


 
2. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek.


 
§ 5


 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz objaśnieniami przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.


 
§ 6


 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w BIP.

Wójt
 
inż. Grzegorz Jaworski

 

 

 

 
 
 
Wytworzył:
Urszula Perkowska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2012-11-21 12:35:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2012-11-21 13:10:14)

 
 
liczba odwiedzin: 8153966

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X