☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 140/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR 140/2012

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 12 grudnia 2012 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.19 ust.2 i 3,art. 20, art.21 ustawy z dnia     29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2010 roku                       nr 113, poz. 759  z późn. zm.), zarządza się co następuje:

 

§1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości    528  421 zł na finansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Damnica na 2012 rok”  w następującym składzie:

 

1.    Paweł Lewandowski – Przewodniczący Komisji;

2.    Urszula Perkowska – Sekretarz Komisji;

3.    Danuta Cybula– Członek Komisji.

 

§2

Do zadań Komisji Przetargowej w szczególności należy:

 

1.    Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2.    Przygotowanie projektu ogłoszenia, a po jego zatwierdzeniu opublikowanie .

3.    Dokonanie oceny złożonych ofert :

·      sprawdzenie ofert pod względem merytorycznym i prawnym,

·      dokonanie oceny ofert zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w dokumentacji przetargowej,

·      dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty,

·      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu i przedłożenie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy,

4.    Udzielenie odpowiedzi oferentom, rozpatrzenie odwołań.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Damnica

Grzegorz Jaworski

 

 

 

 

Wytworzył:
Paweł Lewandowski
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2012-12-13 19:18:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2012-12-13 19:19:32)

 
 
liczba odwiedzin: 8153943

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X