☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 146/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie Planu działalności Urzędu Gminy Damnica na rok 2013

ZARZĄDZENIE NR 146/2012

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 31 grudnia 2012 roku

 

w sprawie Planu działalności Urzędu Gminy Damnica na rok 2013

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.:Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), uwzględniając standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

 

 

zarządza się, co następuje

 

§ 1

Ustala się w załączniku do niniejszego Zarządzenia Plan działalności Urzędu Gminy Damnica, określający podstawowe cele, zadania i mierniki ich realizacji na rok 2013.

 

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia oraz jego realizacji w bieżącej działalności każdej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Damnica.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zespołowi ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Damnica.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586359

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X