☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 86/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 149/2011 Wójta Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Planu działalności Urzędu Gminy Damnica na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 86/2012

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 31 lipca 2012 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 149/2011 Wójta Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2011 r.,

w sprawie  Planu działalności Urzędu Gminy Damnica na rok 2012

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), uwzględniając standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, określone w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

 

zarządza się, co następuje

 

§ 1

Zmienia się treść załącznika do  Zarządzenia nr 149/2011 Wójta Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie Planu działalności Urzędu Gminy Damnica na rok 2012, poprzez nadanie mu brzmienia określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia oraz jego realizacji w bieżącej działalności każdej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Damnica.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zespołowi ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Damnica.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inz. Grzegorz Jaworski 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586335

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X