☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLI/315/14 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

                                                                                           

   UCHWAŁA NR XLI/315/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia  30 stycznia 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn.zm.[1])  oraz art. 24 ust.1, art. 28 ust. 1, art.37 ust. 1 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.[2])

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  następujących działek:

 1) Nr  14/6 o pow.  0,0554  ha  położonej  w obrębie w obrębie geodezyjnym Paprzyce;

 2) Nr 44/2  o pow. 0, 0300  ha  położona w  obrębie geodezyjnym Damnica.

 

            § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

           § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                            Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                            Kazimierz Kozina

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.z 2013r. poz. 645 i 1318.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz.675 ,Nr 143 poz.963,Nr155 poz.1043,Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz.1323 , z 2011r. Nr 64 poz.341, Nr 106 poz.622,Nr 115 poz.673Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz.762, Nr 135 poz. 789,Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz.1337, z 2012r. poz.908.

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7592721

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X