☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XLII/331/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica

UCHWAŁA Nr XLII/331/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27  lutego 2014r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1] ) oraz art. 24 ust.1 , art. 28 ust .1 art.37 ust. 1 i art. 40 ust.1 pkt.1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.[2])

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczonej Nr 39 o pow. 0,03 ha w obrębie geodezyjnym Strzyżyno.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                            Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                            Kazimierz Kozina

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w :Dz.U. z 2013 r .poz. 645 i 1318

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz.675 ,Nr 143 poz.963,Nr155 poz.1043,Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz.1323 , z 2011r. Nr 64 poz.341, Nr 106 poz.622,Nr 115 poz.673Nr 129

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586275

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X