☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLII/328/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zatwierdzenia ?Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomaniiw Gminie Damnica na 2014 rok?

 

 

UCHWAŁA NR XLII/328/14

 

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 lutego 2014r.

 

w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Damnica na 2014 rok”

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. , poz. 594 z późn. zm[1].) oraz art. 10 ust.1, ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 124)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Damnica na 2014rok” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Damnica.

 

          § 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

01 stycznia 2014r.

 

 

                                                              Przewodniczący

                                                              Rady Gminy Damnica

 

                                                              Kazimierz Kozina

 

 

 

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318

 


 
 
liczba odwiedzin: 7592754

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X