☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLII/329/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Damnica przy realizacji pilotażowej części Projektu ?Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

UCHWAŁA NR XLII/329/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 lutego 2014r.

 

w sprawie  wyrażenia woli współdziałania Gminy Damnica przy realizacji pilotażowej części Projektu „Schematom STOP! Wspólne  działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])  oraz art.17 ust.2 pkt.4 i art.110  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn.zm.[2])

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się wolę współdziałania Gminy Damnica przy realizacji pilotażowej części Projektu „Schematom STOP! Wspólne  działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014r.

 

                                                              Przewodniczący

                                                              Rady Gminy Damnica

 

                                                              Kazimierz Kozina

                                                                 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz. U. z 2013r., poz. 645,  poz.1318.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w : Dz.U. z 2013r., poz.509.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7592813

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X