☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLII/325/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

 

UCHWAŁA NR XLII/325/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

 

            Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.[1] ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.[2])

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.       

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i 1318

 

Wytworzył:
Ludmiła Wiczkowska
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-03-10 11:46:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-03-10 11:48:05)

 
 
liczba odwiedzin: 7672603

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X