☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 28.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLII/332/14 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości komunalnych na rzecz Powiatu Słupskiego.

UCHWAŁA NR XLII/332/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia  27 lutego 2014r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne  przekazanie  nieruchomości    komunalnych na  rzecz   Powiatu Słupskiego   

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn.zm.[1])  oraz art. 13 ust.2 i 2a w związku z  art. 11 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.[2])

 

uchwala się, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Damnica  nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Bobrowniki, stanowiących własność Gminy Damnica na rzecz  Powiatu Słupskiego  - działka Nr 22/1  o  pow. 0,35 ha  i działka Nr 22/2  o pow.  0,41 ha  wchodzące w skład  drogi powiatowej  1142  G.

 

 § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica

 

                 § 3. Traci moc  Uchwała Nr XLI/316/14 Rady Gminy Damnica z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia  zgody na nieodpłatne przekazanie  nieruchomości  komunalnych na rzecz Starostwa Powiatowego w Słupsku.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                Kazimierz Kozina

 

  

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.z 2013r. poz. 645 i 1318.

[2] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz.675 ,Nr 143 poz.963,Nr155 poz.1043,Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz.1323 , z 2011r. Nr 64 poz.341, Nr 106 poz.622,Nr 115 poz.673Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz.762, Nr 135 poz. 789,Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz.1337, z 2012r. poz.908 poz.951 ,  poz. 1256, poz. 1424, poz. 1529  ,z 2013 roku  poz.  829 i  1238 , z 2014 roku  poz. 40 )

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7661077

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X