☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLIII/341/14 z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 

 

UCHWAŁA NR XLIII/341/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 27 marca 2014r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących

fundusz sołecki

 

            Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/325/14 Rady Gminy Damnica z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 [1] Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z póź. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz.1318

 


 
 
liczba odwiedzin: 7592817

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X