☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 30.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLIV/346/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych

UCHWAŁA NR XLIV/346/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 29 kwietnia 2014r.

 

 w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż na  rzecz najemców w  trybie  bezprzetargowym  lokali  mieszkalnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz. U. z 2013r.  poz. 594 z późn.  zm.[1])  oraz art. 28 ust.1  i art.37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r.  Nr 102 poz. 651 z  póź.zm.[2]

uchwala się, co następuje:

            § 1.  Wyraża się zgodę na  sprzedaż   na rzecz najemców  w trybie bezprzetargowym  lokali  mieszkalnych  wraz z  udziałem w  pomieszczeniach przynależnych w budynku  mieszkalnym i gospodarczym oraz udziałem w  działce  na  której są one  posadowione  - według wykazu stanowiącego załącznik  do niniejszej uchwały .

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica .

            § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                             

                                                                                                

                                                                                                                                                             Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz  Kozina

 


 

                                                                                                   Załącznik  

do Uchwały Nr XLIV/346/14

                                                                                                   Rady Gminy Damnicy

 z  dnia 29 kwietnia 2014r.

 

 

Wykaz lokali  mieszkalnych  przeznaczonych do sprzedaży w  trybie   bezprzetargowym

 

Lp

Położenie  budynku - numer budynku ulica,  obręb geodezyjny

Nr  lokalu

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego  w m²

 

Powierzchnia pomieszczeń  przynależnych  w  budynku mieszkalnym w m²

Powierzchnia pomieszczeń  przynależnych  w  budynku gospodarczym w m²

 Udział lokalu    w nieruchomości  wspólnej  ( Nr  działki   i pow.) 

1

Damnica  ul.Osiedle Rybackie 2 , Damnica Leśnictwo

1

36,94

7,93

11,39

1054/10000 w dz.nr  285/10 o   pow. 0,2510 ha

2

Damnica  ul.Osiedle Rybackie 2,  Damnica Leśnictwo

2

46,90

11,47

11,36

1307/10000 w dz.nr  285/10 o   pow. 0,2510 ha

3

Damnica  ul.Osiedle Rybackie 2,  Damnica Leśnictwo

3

47,32

16,5

11,06

1403/10000 w dz.nr  285/10 o   pow. 0,2510 ha

4

Damnica  ul.Osiedle Rybackie 2 ,Damnica Leśnictwo

4

37,73

11,53

11,16

1132/10000 w dz.nr  285/10 o   pow. 0,2510 ha

5

Damnica  ul.Osiedle Rybackie 2 , Damnica Leśnictwo

5

37,16

7,77

11,36

1055/10000 w dz.nr  285/10 o   pow. 0,2510 ha

6

Damnica  ul.Osiedle Rybackie 2,  Damnica Leśnictwo

6

46,51

12,18

11,06

1037/10000 w dz.nr  285/10 o   pow. 0,2510 ha

7

Damnica  ul.Osiedle Rybackie 2 , Damnica Leśnictwo

7

47,53

13,12

11,29

1347/10000 w dz.nr  285/10 o   pow. 0,2510 ha

8

Damnica  ul.Osiedle Rybackie 2 , Damnica Leśnictwo

8

37,31

12,19

11,19

1137/10000 w dz.nr  285/10 o   pow. 0,2510 ha

 

                                                                              

                                                                                  

 

 

 [1] Zmiany  tekstu jednolitego zostały   ogłoszone  w :Dz.U. z 2013 r .poz. 645 i 1318, z 2014r.: poz.379.

[2] Zmiany tekstu  jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz.675 ,Nr 143 poz.963,Nr155 poz.1043,Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz.1323 , z 2011r. Nr 64 poz.341, Nr 106 poz.622,Nr 115 poz.673Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz.762, Nr 135 poz. 789,Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz.1337, z 2012r. poz.908 , poz.951 ,  poz. 1256, poz. 1424, poz. 1529  ,z 2013 roku  poz.  829 i  1238 , z 2014 roku  poz. 40

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7664549

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X