☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLIV/347/14 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gminnych

UCHWAŁA NR XLIV/347/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 29 kwietnia 2014r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie  dzierżawy nieruchomości gminnych

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594  z późn.zm.[1]) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm.[2])

 

                                                      uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie na okres  do  lat  3  umów dzierżaw, następujących po umowach dzierżawy zawartych na czas oznaczony, których przedmiotem wydzierżawienia są  części  nieruchomości  gminnych oznaczonych numerami:

- 11/59  o pow. 0,2320 ha położona  w obrębie geodezyjnym Domaradz,

-   4/6 o pow. 0,1632 ha  położona  w  obrębie  geodezyjnym  Domaradz.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone  w:  Dz..U. z 2013r.  poz. 645 i 1318, z 2014r.: poz. 379.

[2] Zmiany tekstu  jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz.675 ,Nr 143 poz.963,Nr155 poz.1043,Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz.1323 , z 2011r. Nr 64 poz.341, Nr 106 poz.622,Nr 115 poz.673Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz.762, Nr 135 poz. 789,Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz.1337, z 2012r. poz.908 , poz.951 ,  poz. 1256, poz. 1424, poz. 1529  ,z 2013 roku  poz.  829 i  1238 , z 2014 roku  poz. 40

 

 

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-04-30 11:49:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-04-30 11:50:04)

 
 
liczba odwiedzin: 7672562

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X