☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Sobota 05.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XLVI/358/14 z dnia 26 czerwca 2014R. zmieniająca Plan Odnowy Miejscowości Stara Dąbrowa na lata 2009-2016

 

UCHWAŁA Nr XLVI/358/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 26 czerwca 2014R.

 

 

zmieniająca Plan Odnowy Miejscowości Stara Dąbrowa na lata 2009-2016

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594  z późn. zm.[1])

 

uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Zmienia się Plan Odnowy Miejscowości Stara Dąbrowa na lata 2009-2016, będący załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXXVI/268/09 Rady Gminy Damnica z dnia 25 maja 2009r., poprzez nadanie mu brzmienia jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 [1] Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z póź. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz.1318; z 2014r. poz. 379

 

Wytworzył:
Ludmiła Wiczkowska
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-07-02 15:12:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-07-02 15:22:39)

 
 
liczba odwiedzin: 7673890

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X