☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XLVI/353/14 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Damnica z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

 

UCHWAŁA Nr XLVI/353/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 26 czerwca 2014r.

 

 

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Damnica z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity z 2013 r., poz. 594, z późn.zm.1) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.2) po zapoznaniu się

z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Gdańsku

 

 

uchwala się, co następuje :

 

 

§ 1. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Damnica z wykonania budżetu Gminy Damnica za 2013 rok.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 

 

 

 


 

11 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379


 

2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646; Dz.U.z 2014r. poz. 379.


 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7570315

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X