☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XLVI/363/14 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie  nieruchomości  do zasobów  mienia  komunalnego

UCHWAŁA Nr XLVI/363/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 26 czerwca 2014r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie  nieruchomości  do zasobów  mienia  komunalnego


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn.zm.)1  oraz art. 24 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. „c” ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 1187 z późn.zm.)2

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na cele infrastrukturalne  Gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych udziału w wysokości 1/5 w działce zabudowanej  oznaczonej Nr 10/29 o pow. 0,1252 ha  w miejscowości Bobrowniki.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                Przewodniczący

                                                                                                Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                Kazimierz Kozina

 

                                                                                               

                                               

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U.z 2013r. poz. 645 i 1318; z 2014r. poz. 379.

 

2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013r. poz. 155

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7581194

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X