☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XLVI/352/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Damnica za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2013

 

UCHWAŁA Nr XLVI/352/14

 

RADY GMINY DAMNICA

 

z dnia 26 czerwca 2014 r.

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Damnica za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 938 z późn.zm.2), po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku


uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Damnica za rok 2013 składające się z:

1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2013,

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych gminy Damnica za rok 2013,

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych gminy Damnica za rok 2013,

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych gminy Damnica za rok 2013.

2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Damnica za rok 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. , poz. 645 i 1318; Dz. U. z 2014r., poz. 379.

2Zmiany tekstu zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r., poz.1646; Dz. U. z 2014r., poz.379.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-07-04 08:33:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-07-04 08:33:56)

 
 
liczba odwiedzin: 7672658

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X