☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XLVI/359/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XLVI/359/14

Rady Gminy Damnica

z dnia 26 czerwca  2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody  na  zbycie  nieruchomości   

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.)[1]  oraz art. 24 ust. 1, art. 28 ust.1 , art. 37 uat.1 i art. 40 ust.1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r.  poz. 518)

 

                                                      uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki

Nr 39 o pow. 0,0352 ha położonej w obrębie geodezyjnym Strzyżyno.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/331/14 Rady Gminy Damnica z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

¹

 

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone  w:  Dz.U. z 2013r.  poz. 645 i 1318; z 2014r. poz. 379.

 

 

Wytworzył:
Maria Boryła
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-07-04 08:43:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-07-04 08:44:03)

 
 
liczba odwiedzin: 7672654

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X