☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA Nr XLVI/361/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

UCHWAŁA Nr XLVI/361/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 26 czerwca  2014 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody  na  zbycie  nieruchomości   

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.)[1]  oraz art. 24 ust. 1, art. 28 ust.1 , art. 37 ust.2 pkt. 6   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r.  poz. 518) 

 

                                                      uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze  bezprzetargowej działki Nr  381  o  pow. 0,0120 ha położonej w obrębie geodezyjnym Damnica na polepszenie warunków zagospodarowania  działki oznaczonej numerem  229/20  położonej w obrębie  geodezyjnym Damnica w miejscowości  Damnica  ul.Lipowa.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 

 

 

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone  w:  Dz.U. z 2013r.  poz. 645 i 1318; z 2014r. poz. 379.

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586305

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X