☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE NR 131/2014

ZARZĄDZENIE NR 131/2014

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 17 września 2014 r.

 

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Damnica

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm1.)

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wyznacza się na obszarze Gminy Damnica miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

  1. tablice ogłoszeń w sołectwach Gminy Damnica;

  2. tablica ogłoszeń przy Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

 

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Damnica.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski
 

1 Zmiany tekstu jednolitego z 2011 r.: Nr 26, poz. 134; Nr 94, poz. 550; Nr 102, poz. 588; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 889; Nr 147, poz. 881; Nr 171, poz. 1016; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r.: Dz. U. z 2012 r. poz. 849; z 2013 r.: Dz. U. z 2012 r. poz. 951; Dz. U. z 2012 r. poz.1529;z 2014 r.: Dz. U. z 2014 r. poz. 179; Dz. U. z 2014r. poz. 180;

 

Wytworzył:
Izabela Tomala
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2014-09-24 13:08:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Schulz Krzysztof
(2018-09-12 15:01:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 282