☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR XLVIII/381/14 z dnia 29 września 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Damnie z budżetu Gminy Damnica na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR XLVIII/381/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 29 września 2014 roku

 

w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Damnie z budżetu Gminy Damnica na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 594  z późn. zm.[1]), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.[2]) oraz § 5 ust. 1 Uchwały nr XXXII/230/13 Rady Gminy Damnica z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Damnica na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 2193)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyznaje się dotację Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Damnie na wykonanie prac konserwatorskich przy czterech figurach z ołtarza głównego w Kościele Parafialnym w Damnie w kwocie 5.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 [1] Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z póź. zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz.1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072

[2] Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zmian.: Dz. U. z 2004r. Nr 96 poz.959, Nr 238 poz. 2390; z 2006r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875; z 2007r. Nr 192 poz. 1394; z 2009r. Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804; z 2010r. Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-11-25 13:17:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-11-25 13:18:26)

 
 
liczba odwiedzin: 7672531

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X