☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR I/4/14 z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica

 

UCHWAŁA NR  I/4/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 28 listopada 2014r.

 

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica

 

 

            Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U z 2013. 594 z późn.zm.[1]) po przeprowadzeniu głosowania tajnego

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Stwierdza się wybór radnej Pani Joanny Michalskiej na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Damnica.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

                                                           

                                                                       

 

                                                                                                           

                                                                                               

 

 

 

 [1]      Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318; z 2014r. Poz. 379.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586234

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X