☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR I/5/14 z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

 

UCHWAŁA NR I/5/14

 

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 28 listopada 2014r.

 

 

w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

 

 

            Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z : Dz.U z 2013r. poz. 594 z późn.zm)[1]

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dla kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

1.      Nieradko Ryszard,

2.      Obert Paweł,

3.      Seweryńska Sławomira,

4.      Wilkowski Paweł.

 

§ 2. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany  radny Obert Paweł.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

                                                                                                                                               [1] Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz.U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586340

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X