☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 04.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR IV/13/14 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2013-2022

 

UCHWAŁA NR IV/13/14

Rady Gminy Damnica

z dnia 18 grudnia 2014r.

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica

na lata 2013-2022

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226,   art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

            § 1. Zmienia się treść załącznika nr 1  do uchwały nr XXVIII/200/12 Rady Gminy  Damnica z dnia   28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej gminy Damnica na lata 2013-2022 poprzez nadanie mu brzmienia jak
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 


 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik nr 1

Przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej”

 

W załączniku nr 1 do uchwały zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych       z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

Wobec powyższego należało dostosować wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej roku 2014 do wielkości ujętych w uchwale Rady Gminy w sprawie zmian
w budżecie gminy Damnica na 2014 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Urszula Perkowska
Udostępnił:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-12-19 09:45:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Bartosz Jarosiewicz
(2014-12-19 09:46:51)

 
 
liczba odwiedzin: 7673758

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X