☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

UCHWAŁA NR V/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Damnica

UCHWAŁA NR V/21/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 grudnia 2014 r.

 

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Damnica

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594.  z późn. zm.[1])) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)
w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójtowi Gminy Damnica –
Panu Grzegorzowi Jaworskiemu, w następującej wysokości:

1)   wynagrodzenie zasadnicze:        5 000, 00 zł brutto;

2)   dodatek funkcyjny:                  1 700,00 zł brutto;

3)   dodatek specjalny w wysokości         

20% łącznie wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego:       1 340,00 zł brutto;

4)   dodatek za wieloletnią pracę                

w wysokości 20% wynagrodzenia

zasadniczego:                              1 000,00 zł brutto.

 

                                             razem: 9 040,00 zł brutto

słownie: dziewięć tysięcy, czterdzieści złotych, zero groszy.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca
od dnia 28 listopada 2014 r.

 

 

                        Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 [1]) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w  Dz. U. z: 2013 r.:  poz. 645 i poz. 1318; 2014 r.: poz. 379
i  poz. 1072.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7584893

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X