☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie powoałania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. egzekucji i poboru opłat w Urzędzie Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 6/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 26 stycznia 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej dla pracownika zatrudnionego na stanowisku
inspektora ds. egzekucji i poboru opłat w Urzędzie Gminy Damnica

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1)), w związku z § 12 zarządzenia Nr 39/2009 Wójta Gminy Damnica z dnia 1 kwietnia 2009 r., w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Damnica

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego odbywanie służby przygotowawczej w dniu 3 lutego 2015 r., w składzie:

  1. Andżelika Harmacińska- przewodnicząca komisji;

  2. Urszula Perkowska - członek komisji;

  3. Izabella Tomala - członek komisji.

 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2013 r.: poz. 645 i poz. 1318; 2014 r.: poz. 379 i poz. 1072.

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586066

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X