☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzdzenie Nr 8/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica

ZARZĄDZENIE NR 8/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 27 stycznia 2015 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1))

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Damnica, poprzez nadanie mu brzmienia wskazanego w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom, z mocą obowiązującą od dnia 12 lutego 2015 roku.

 

§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Urzędu.

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Damnica.

 

§ 4. Z dniem wejścia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Damnica z dnia 12 września 2014 r., w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damnica.

 

 

 

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2013 r.: poz. 645 i 1318; 2014 r.: poz. 379 i 1072.
 


ZAŁĄCZNIK - REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

Wytworzył:
Andżelika Harmacińska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2015-01-27 11:21:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2015-01-27 11:53:10)

 
 
liczba odwiedzin: 8154267

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X