☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ZARZĄDZENIE Nr 14 /2015 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr  14 /2015

WÓJTA  GMINY DAMNICA

z dnia  19  lutego   2015 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  komunalnej  przeznaczonej     do  wydzierżawienia     

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z  dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594¹ )  oraz art.25 ust.1  i art.  35      ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014  roku poz.518  z póź. zm .)²   

 

zarządza się , co następuje:

 

§ 1. 1. Podaje  się do  publicznej    wiadomości wykaz  nieruchomości  będącej  własnością  Gminy Damnica  przeznaczonej  do wydzierżawienia.

       2. Treść wykazu stanowi  załącznik Nr  1 do Zarządzenia  .

       3. Po upływie  okresu  podania wykazu do publicznej   wiadomości zostanie  ogłoszony przetarg  nieograniczony  na dzierżawę    .

§2.Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki  nieruchomościami  i rolnictwa .

§ 3 .  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

[1] Zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w: Dz. U. z 2013 roku poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379

Zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w : Dz. U. z 2014 roku poz.659 i 805

 

 

 

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586325

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X