☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE Nr 18 /2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 23 lutego 2015 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnej przeznaczonej do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594¹ ) oraz art.25 ust.1 i art. 35    ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014  roku poz.518 z póź. zm .)²

 

zarządza się , co następuje:

 

§ 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Damnica przeznaczonej do wydzierżawienia.

2. Treść wykazu stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia .

3. Po upływie okresu podania wykazu do publicznej wiadomości zostanie ogłoszony przetarg ograniczony na dzierżawę .

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa .

§ 3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

 

_________________________________________

Zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w: Dz. U. z 2013 roku poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379

² Zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w : Dz. U. z 2014 roku poz.659 i 805

 


ZAŁĄCZNIK NR 1
 


 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7576649

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X