☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarzdzenie Nr 25/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Damnica

ZARZĄDZENIE NR 25/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 19 marca 2015r.

 

w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Damnica

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. Z 2013r. Nr 594; , z późn. zm.1)) oraz art.9a ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zmianami2) / w związku z § 1 Uchwały Nr LIII/366/10 Rady Gminy Damnica z dnia 29 września 2010r. W sprawie określenia warunków funkcjonowania, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego powoływanego do działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( ze zmianą wynikającą z Uchwały Nr LV/381/10 Rady Gminy Damnica z dnia 10 listopada 2010r.),

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1.1 Zmienia się skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Damnica poprzez:

a) odwołanie pana Marka Puchalskiego

b) powołanie w skład zespołu jako członków – pana Pawła Ciba i pana Jacka Moskala.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318; Dz. U.
z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.

 

2 ) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2009r. Nr 206 poz. 1589; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146; Dz.U. 125 poz. 842; Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz. 887

 


 
 
liczba odwiedzin: 7573157

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X