☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Damnica sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań

ZARZĄDZENIE NR 28/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 30 marca 2015 r.

 

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Damnica
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014
oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań

 

Na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 332) oraz art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1))

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Damnica sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją tych zadań, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U.: z 2013 r. poz. 645 i 1318; z 2014 r.: poz. 379 i 1072.


SPRAWOZDANIE

 

Wytworzył:
Andżelika Harmacińska
Udostępnił:
Monika Zagórowska
(2015-04-01 08:39:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Zagórowska
(2015-04-01 09:43:30)

 
 
liczba odwiedzin: 8153829

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X