☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powoałania Komisji Konkursowej do dokonania oceny i przeprowadzenia opinii dotyczących ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR 27/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 30 marca 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do dokonania oceny i przedstawienia opinii dotyczących ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1 ), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.2) oraz § 14 Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będącego załącznikiem do Uchwały nr II/7/14 Rady Gminy Damnica z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową do dokonania oceny ofert oraz do przedstawienia opinii dotyczących ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W skład Komisji wchodzą:

  • Andżelika Harmacińska – sekretarz Gminy Damnica,

  • Paweł Lewandowski – główny specjalista ds. zamówień publicznych i komunikacji społecznej Urzędu Gminy w Damnicy,

  • Ludmiła Wiczkowska – inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych Urzędu Gminy w Damnicy.

 

§ 2. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny ofert dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Damnica w roku 2015 oraz przedstawienie Wójtowi Gminy Damnica opinii w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych.

 

§ 3. Regulamin prac Komisji stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr II/7/14 Rady Gminy Damnica z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. Nr 645, Nr 1318; Dz. U. z 2014r. Nr 379, Nr 1072

2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014r. Nr 1138, Nr 1146;

 


 
 
liczba odwiedzin: 7573077

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X