☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ustanowienia Wyróżnień Wójta Gminy Damnica w 2015 roku, w postaci nadania wyróżnienia pn. "25 lat dla Samorządu Lokalnego"

ZARZĄDZENIE NR 44/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie ustanowienia Wyróżnień Wójta Gminy Damnica w 2015 roku,

w postaci

nadania wyróżnienia pn. „25 lat dla Samorządu Lokalnego

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2013, poz. 594) ,

zarządza się co następuje:

 

 

 

§1. Ustanawia się w 2015 roku Wyróżnienia Wójta Gminy Damnica w formie wyróżnienia pn.„25 lat dla Samorządu Lokalnego”, które przyznawane będą w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

 

§2. O wyborze laureatów decyduje Wójt Gminy Damnica.

 

 

 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

 

 

 

1. Zmiany tekstu jednolitego: z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984; z 2003 r.: Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Dz. U. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r.: Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, Dz. U. Nr 52, poz. 420; z 2010 r.: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 106, poz. 675; z 2011 r.: Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 117, poz. 679, Dz. U. Nr 134, poz. 777, Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 217, poz. 1281; z 2012 r.: Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Dz. U. 2012, poz. 567, Dz. U. Z 2013, poz. 594)

 


ZAŁĄCZNIK


 
 
liczba odwiedzin: 7576751

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X