☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Poniedziałek 19.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy rrealizacji inwestycji gminnej

ZARZĄDZENIE NR 46/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy realizacji inwestycji gminnej

 

Na podstawie art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm1.)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy – w ramach jego statutowych obowiązków – realizację inwestycji gminnych polegających na modernizacji, przebudowie, remoncie i budowie dróg o nawierzchni betonowej na terenie Gminy Damnica.

 

§ 2. 1.W zakres prac związanych z realizacją inwestycji wchodzą prace polegające na wykonaniu nawierzchni betonowej na drogach gminnych i prac poprzedzających jej wykonanie, z materiałów powierzonych przez Gminę Damnica.

2. Termin zakończenia realizacji zadania określa się na dzień 23 grudnia 2015 roku.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318; Dz. U. z 2014r. poz. 379 i poz. 1072

 


 
 
liczba odwiedzin: 7570344

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X