☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Damnica Sprawozdania z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"

ZARZĄDZENIE NR 49/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Damnica
Sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zmian.)1 oraz art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.2))

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Damnica Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Damnica na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2014r. poz. 1138 i 1146

2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U.: z 2013 r. poz. 645 i 1318; z 2014 r.: poz. 379 i 1072.


ZAŁĄCZNIK - SPRAWOZDANIE

 


 
 
liczba odwiedzin: 7576757

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X