☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

ZARZĄDZENIE NR 57/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 13 maja 2015 r.

 

w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1 ), art. 53e § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm2)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Upoważnia się Izabellę Tomala – pracownika Urzędu Gminy Damnica, do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przez wyborców wpisanych do rejestru wyborców Gminy Damnica, w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 24 maja 2015 r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z: 2013 r.: poz. 645 i 1318; 2014 r.: poz. 379 i 1072.

2 Zmiany tekstu jednolitego z 2011 r.: Nr 26, poz. 134; Nr 94, poz. 550; Nr 102, poz. 588; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 889; Nr 147, poz. 881; Nr 171, poz. 1016; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r.: Dz. U. z 2012 r. poz. 849; z 2013 r.: Dz. U. z 2012 r. poz. 951; Dz. U. z 2012 r. poz.1529;z 2014 r.: Dz. U. z 2014 r. poz. 179; Dz. U. z 2014r. poz. 180;

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586076

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X