☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Wtorek 27.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Damnica na 2015 rok

Zarządzenie nr 53/2015

Wójta Gminy Damnica

z dnia 11 maja 2015r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2015 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Rady Gminy Damnica zawartego w § 12 uchwały nr V/19/14 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2015 rok zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 3 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 3 500 zł oraz przeniesienia między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy Damnica na 2015 rok zamyka się kwotami:

 

 

DOCHODY OGÓŁEM:

22 701 000 zł

WYDATKI OGÓŁEM:

21 528 024 zł

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej:

2 319 666 zł

Plan finansowy wydatków z zakresu administracji rządowej:

2 319 666 zł

 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Damnica.

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski


ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 


 
 
liczba odwiedzin: 7586063

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X