☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 25.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie opracowania planu ewakuacji ludności III stopnia

ZARZĄDZENIE NR 67/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 08 czerwca 2015 r.

 

w sprawie opracowania planu ewakuacji ludności III stopnia

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.1) w związku z §3 pkt 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), Zarządzenia Nr 271/09 Wojewody Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji ludności III stopnia

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Dla zapewnienia sprawnego i skutecznego przebiegu ewakuacji, optymalnej koordynacji działań zaangażowanych podmiotów – przystępuje się do opracowania planu ewakuacji ludności III stopnia zwanego dalej Planem.

 

§ 2. Przy opracowywaniu Planu należy uwzględnić wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia oraz przestrzegać następujących zasad:

  1. planując przedsięwzięcia przewidzieć rezerwy środków transportowych i pomieszczeń do zakwaterowania ewakuowanej ludności;

  2. uwzględnić samoewakuację ludności w sposób realny do wykonania;

  3. opracować procedurę organizacji powrotu ludności do rejonów, z których została ewakuowana

 

§ 3. Szczegółowe zalecenia oraz sposób ich realizacji zawarte zostały w Wytycznych Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji ludności, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Koordynację działań oraz nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obsługi Rady Gminy i OC.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz.U.z2015r. poz. 529.


ZAŁĄCZNIK - WYTYCZNE


 
 
liczba odwiedzin: 7652251

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X