☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Damnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Damnica

Środa 21.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej w gminie Damnica

ZARZĄDZENIE NR 68/2015

WÓJTA GMINY DAMNICA

z dnia 08 czerwca 2015 r.

 

w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej w gminie Damnica

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późn.zm.1), § 3 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz.850) oraz Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014r w sprawie normatywów w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, z uwzględnieniem ramowych struktur organizacyjnych i podstawowych zadań formacji obrony cywilnej,

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozwiązuje się wszystkie istniejące formacje obrony cywilnej działające na terenie gminy Damnica.

 

§ 2. Uchyla się karty przydziału do formacji obrony cywilnej osobom wchodzącym w skład rozwiązanych formacji, podając jako podstawę uchylenia niniejsze zarządzenie.

 

§ 3. Do zapewnienia ochrony ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, jak również usuwania ich skutków, tworzy się na terenie gminy Damnica następujące formacje obrony cywilnej:

  1. Formacje Obrony Cywilnej – do zadań ogólnych

  2. Pluton Ratownictwa Ogólnego

  3. Formacje Obrony Cywilnej – do zadań specjalnych

  4. Drużynę Wykrywania i Alarmowania (dwa)

  5. Drużynę Ratownictwa Medycznego (dr med.)

 

§ 4. Zadania, skład etatowy oraz wyposażenie formacji obrony cywilnej określają wytyczne Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obsługi Rady Gminy i OC.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

inż. Grzegorz Jaworski

1 Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w: Dz.U.z 2015r. poz. 529.


ZAŁĄCZNIK  - WYTYCZNE


 
 
liczba odwiedzin: 7573085

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X